• درج آگهی های واگذاری حیوانات بدون محدودیت و هزینه
    خرید و فروش در حامی پت ممنوع می باشد
    حامی پت حامی حیوانات
  • تمام واگذاری ها در این سایت بصورت رایگان انجام پذیر می باشد
    خرید و فروش حیوانات در حامی پت ممنوع می باشد
    حامی پت بزرگترین بانک اطلاعاتی حمایت حیوانات

حامی پت! پایگاه واگذاری حیوانات بی‌واسطه‌

اگه می‌خوای واگذار کنی، چند تا عکس ازش بگیر و واگذاری رو در حامی پت ثبت کن.
اگه دنبال واگذاری هستی،تو دسته‌بندی‌ها به دنبالش بگرد.

حمایت از حیوانات،واگذاری حیوانات،واگذاری سگ،واگذاریگربه،واگذاری پرندگان